Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. uzzināt vairāk

Interneta veikala www.tinaprimum.lv lietošanas noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Vietnes īpašnieks un administrators ir FIRM
  2. Pasūtot preci ar interneta veikala www.tinaprimum.lv starpniecību, Klients piekrīt preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.
  3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietota informācija par preci ir publiskā oferta.
  4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
  5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.
 2. Reģistrācija
  1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam bez reģistrācijas vietnē.
  2. Pārdevējs nenes atbildību par precizitāti un patieso stāvokli saistībā ar klienta sniedzamo informāciju pasūtījumā.
 3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi
  1. Klients var noformēt Pasūtījumu pa telefonu vai patstāvīgi, izmantojot Pasūtījuma noformēšanas formu vietnē.
  2. Noformējot pasūtījumu, Klients norāda sekojošo informāciju:
   1. Klienta un/vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds.
   2. Piegādes adrese
   3. Kontakttālrunis
   4. Elektroniskā pasta adrese
  3. Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.
  4. Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.
  5. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
  6. Vietnē izvietoti informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.
  7. Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.
  8. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nenosūtīta vai nepiegādāta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.
  9. Interneta veikala www.tinaprimum.lv ievietotam preču aprakstam ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksts var neatbilst pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
  10. Interneta veikala www.tinaprimum.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.
 4. Piegāde
  1. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un EU valstīm.
  2. Pārdevējs dara visu no tā atkarīgu, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.
  3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.
  4. Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecnājumu vai kompensāciju.
  5. Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā "Piegāde".
  6. Katras Preces piegādes vērtības aprēķins tiek veikts aprēķinot konkrētas Preces vai visa Pasūtījuma svaru, piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts vietnē pēdēja Pasūtījuma noformēšanas etapā.
  7. Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
 5. Preces apmaksa
  1. Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.
  2. Apmaksas veidi tika aprakstīti veidnē sadaļā "Apmaksa".
  3. Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam. Pasūtīta Prece tiek rezervēta uz sadaļā "Apmaksa" norādīto ierobežotu laiku.
  4. Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar bankas bankas pārskaitījumu.
  5. Ja kompānijai IK „Tina Primum”, ir pamatotas aizdomas par to, ka operācijai ir krāpniecisks raksturs, Pārdevējs ir tiesīgs anulēt pasūtījumu.
  6. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam atlaides Precei un piedāvāt Klientam piedalīties bonusu programmas. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.
 6. Preces atgriešana
  1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītas Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas. Preces atgriešana ir iespējama tikai gadījumos, ja precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģināls iesaiņojums un marķējums.
  2. Klientam nav tiesību atteikties no preces ar individuālajām īpašībām, ja norādīto preci var lietot tikai Klients, kurš to iegādājās.
  3. Gadījumā, ja Klientam ir atteikuma tiesības no Preces, un viņš atsakās no iegādātās Preces 6.1.apakšpunkta kārtībā: Pārdevējs izmaksā pilnu atgrieztas Preces vērtību, izņemot šīs Preces piegādes izmaksas.
  4. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ no Pircēja Preci vai dažos gadījumos ieturēt kompensāciju, ja Prece netika atgriezta oriģinālā iesaiņojumā, iesaiņojums ir nopietni bojāts, ir manāmas nelielas lietošanas pēdas, piemēram: skrāpējumi, izrāvumi, kosmētikas pēdas un līdzīgi defekti.
  5. Klientam ir tiesības 14 dienu laikā no Preces saņemšanas apmainīt iegādāto Preci pret analoģisko, ja šīs Preces gabarīti, krāsa, forma, izmēri vai komplektācija neapmierina Klientu pie nosacījuma, ka ir saglabāts Preces ārējais izskats, patēriņa īpašības un tās oriģināls iesaiņojums. Par analoģiskās preces piegādi no Klienta tiek iekasēta papildus samaksa.
  6. Ja uz brīdi, kad Klients atgriež Preci apmaiņas nolūkos, Pārdevēja rīcībā nav analoģiskās Preces, Klients ir tiesīgs atteikties no šo Noteikumu izpildes un prasīt Preces vērtības atgriešanu.
  7. Naudas līdzekļi tiek atgriezti Klientam tādā veidā, kādu Klients izmantoja apmaksājot Pasūtījumu, vai pēc Klienta rakstiskā iesnieguma naudas līdzekļi var tikt pārskaitīti uz Klienta norādītajiem rekvizītiem ar nosacījumu, ka Pārdevējam šāda iespēja ir.
  8. Gadījumā, kad naudas līdzekļu atgriešana Klientam notiek vienlaikus ar Preces atgriešanu, Pārdevējs atgriež norādīto summu veidā, kas ir analoģisks maksājuma saņemšanas veidam.
  9. Ar detalizētu informāciju par naudas līdzekļu atgriešanas kārtību var iepazīties veidnē sadaļā "Atgriešana".
  10. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošības saglabāšanu visā tiesību uz atteikumu termiņa tecējuma laikā.
  11. Ar Preces lietošanas uzsākšanu Paterētājs apliecina to, ka Prece atbilsts pasūtītai un nav atgriežama.
 7. Intelektuālais īpašums
  1. Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietoti zīmolu, preču zīmju nosaukumi un logotipi pieder to īpašniekiem.
 8. Garantijas un atbildība
  1. Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
  2. Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
  3. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.
  4. Preču aprakstiem interneta veikalā www.tinaprimum.lv ir vienīgi informatīvs raksturs un šīs informācijas izmantošana nerada juridisko pienākumu izveidošanos starp apmeklētāju un interneta veikala īpašnieku. Preces apraksta precizitāte var neatbilst pircēju informatīvā pieprasījuma kritērijem.
  5. Interneta veikala www.tinaprimum.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.
 9. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība
  1. Klienta informācijas sniegšana

   Pasūtot, Klients sniedz šādu informāciju:

   1. Vārds, Uzvārds;
   2. Elektroniskā pasta adrese;
   3. Kontakttālruņa numurs;
   4. Preces piegādes adrese;
  2. Klienta sniegtās informācijas izmantošana.

   Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:

   1. Savu saistību izpilde attiecībā pret Klientu;
   2. Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;
   3. Klienta informēšanai par kolekcijas papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

   Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu pēc adreses: info@tinaprimum.lv

  3. Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.
   1. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.
   2. Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
   3. Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.tinaprimum.lv apmeklētājiem. Šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.
  4. Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju.
  5. Sīkdatņu izmantošana

   Mūsu e-veikala satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

  6. Par sīkdatnēm

   Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu, vai reklāmas nolūkiem. Sīkdatnes palīdz padarīt Jūsu darbu efektīvāku, piemēram, ļauj Jums ērti un vienkārši rediģēt Jūsu pirkumu grozu un saglabā Jūsu pirkumu groza saturu arī pēc internetveikala aizvēršanas.

  7. Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

   Sīkdatnes tiek automātiski izdzēstas, kad Jūs aizverat pārlūkprogrammu, vai līdz ar derīguma termiņa beigšanos. Sīkdatnes var noņemt arī manuāli, kad Jūs to izdzēšat izmantojot pārlūkprogrammas funkciju "izdzēst kešatmiņu". Tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies.

  8. Sīkdatnes no tehnoloģiju partneriem

   Mūsu e-veikalā tiek lietotas "Google Inc" izveidotās programmas "Google Analytics" veidotās sīkdatnes. "Google Analytics" sīkdatņu izmantošanas mērķis ir e-veikala statistikas analīze un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Sīkāk par "Google Analytics" var iepazīties mājas lapā. Ja Jūs vēlaties, lai mūsu e-veikals neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm, Jums jāaktivizē bloķētājs Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 10. Citi noteikumi
  1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.
  2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai izmantojot e-mailu, vēršas uz Klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risinās pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  3. Ja tiesa atzīs par spēkā neesošu kādu no minēto Noteikumu punktu, tas nenozīmē, ka pārējie šo Noteikumu punkti uzskatāmi par spēkā neesošiem.

Terminu apraksts